Een aantal afgeronde projecten.

‘Project: Bomen snoeien met hoogwerker’

 

‘Project: Voor- & achtertuinen particulier aanleggen’

‘ Project: Kunstgras leggen’

 

‘Project: Border met beplanting aanleggen in bestaande tuin’